Hoe wij bedrijven helpen tijdens Coronacrisis met onze services:   lees meer

Met jouw inschrijving bij Respondenten.nl ga je er mee akkoord dat wij jouw gegevens gebruiken voor onze dienstverlening. Meer informatie over wat we wel en niet met je gegevens doen vind je in ons privacystatement.

Jouw lidmaatschap van Respondenten.nl en deelname aan onderzoeken is geheel vrijwillig en kan op enig moment op jouw verzoek beëindigd worden.

Wij zullen jouw gegevens zorgvuldig behandelen en je uitsluitend benaderen voor het meewerken aan marktonderzoeken of voor panelgerelateerde zaken. Dit betekent dat wij nooit zullen proberen je iets te verkopen en jouw gegevens niet door zullen geven of verkopen aan derden.

Als je meedoet aan een marktonderzoek in de vorm van een groepsgesprek of interviews, worden je naam en eventueel andere voor het onderzoek noodzakelijke persoonlijke gegevens zoals geslacht en leeftijd alleen bekend gemaakt aan de mensen die direct bij het onderzoek betrokken zijn. Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden na afloop van het onderzoek vernietigd. Er worden verder geen persoonlijke details doorgegeven waardoor jij als individu herkend of benaderd kunt worden. 

Als je een online vragenlijst invult, zullen jouw antwoorden nooit te herleiden zijn tot jou als persoon.

Van de interviews en focusgroepen waar je aan deelneemt, worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld ter verslaglegging van het onderzoek en voor intern gebruik in het kader van dat onderzoek bij het onderzoeksbureau en/of eindopdrachtgever. Het beeld- en geluidsmateriaal wordt niet getoond aan personen die niets te maken hebben met het doel van het onderzoek.

Medewerkers van het onderzoeksbureau en van hun eindopdrachtgever die betrokken zijn bij het onderzoek kijken meestal mee met het maken van de opnames. Dat betekent dat er een camera- opstelling is in de ruimte waar je het gesprek zult hebben. In een andere ruimte wordt dan via een video-verbinding meegekeken.

Spelregels

Als je lid bent van ons panel stem je in met de volgende spelregels:

  • De informatie die je krijgt tijdens onderzoeken is vertrouwelijk en mag niet worden doorverteld of commercieel worden uitgebuit;
  • Iedereen kan zich inschrijven bij Respondenten.nl. Respondenten.nl kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven;
  • Respondenten.nl en haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de deelname aan marktonderzoeken of uit de onmogelijkheid om deel te nemen.

Indien je te laat komt bij een onderzoek, behouden wij ons het recht voor om jouw vergoeding te verlagen of geheel te ontzeggen.

Fraude

Als Respondenten.nl of één van onze opdrachtgevers fraude constateert wordt de betreffende respondent van (verdere) deelname aan onderzoeken uitgesloten. Toegezegde vergoedingen zullen niet worden uitbetaald en/of uitbetaalde vergoedingen zullen worden teruggevorderd. Onze klanten kunnen van de fraude op de hoogte worden gebracht en er kan aangifte van oplichting worden gedaan. Van fraude is bijvoorbeeld sprake bij bewust onjuiste informatie bij het inschrijven als respondent, bij het aanmaken van meerdere profielen, en bij het bewust onjuist invullen van vragenlijsten.

Versie: deze spelregels zijn voor het laatst aangepast op 12 februari 2020.