Met jouw inschrijving bij Respondenten.nl ga je akkoord dat wij jouw gegevens gebruiken voor onze dienstverlening. Meer informatie over wat we wel en niet met je gegevens doen vind je in ons privacystatement.

Jouw lidmaatschap van Respondenten.nl en deelname aan onderzoeken is geheel vrijwillig en kan op enig moment op jouw verzoek beëindigd worden.

Wij zullen jouw gegevens zorgvuldig behandelen en je uitsluitend benaderen voor het meewerken aan marktonderzoeken. Dit betekent dat wij nooit zullen proberen je iets te verkopen of dat wij jouw gegevens verkopen aan derden. Wij doen niet mee aan spam of junk mail of andere van dat soort activiteiten.

Als je meedoet aan een marktonderzoek in de vorm van een groepsgesprek of interviews, wordt alleen je naam bekend gemaakt aan de mensen die jij ter plekke ontmoet. Er worden verder geen persoonlijke details doorgegeven waardoor jij als individu herkend of benaderd kunt worden. Het kan voorkomen dat het toch nodig is om persoonlijke informatie zoals geboortedatum, telefoonnummer of emailadres door te geven aan onze opdrachtgever. Als dit het geval is, dan wordt dit met jou besproken aan de telefoon. Als je een online vragenlijst invult, zullen jouw antwoorden nooit in verband gebracht kunnen worden met jouw persoonlijke gegevens. Van de interviews en focusgroepen waar je aan deelneemt, worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld ter verslaglegging van het onderzoek en voor intern gebruik in het kader van dat onderzoek bij het onderzoeksbureau en/of eindopdrachtgever. Het beeld- en geluidsmateriaal wordt niet getoond aan personen die niets te maken hebben met het doel van het onderzoek.

Medewerkers van het onderzoeksbureau en van hun eindopdrachtgever die betrokken zijn bij het onderzoek kijken meestal mee met het maken van de opnames. Dat betekent dat er een camera- opstelling is in de ruimte waar je het gesprek zult hebben. In een andere ruimte wordt dan via een video-verbinding meegekeken.

Spelregels

Als je lid bent van ons panel stem je in met de volgende spelregels:

  • De informatie die je krijgt tijdens onderzoeken is vertrouwelijk en mag niet worden doorverteld of commercieel worden uitgebuit;
  • Iedereen kan zich inschrijven bij Respondenten.nl. Respondenten.nl kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven;
  • Respondenten.nl en haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de deelname aan marktonderzoeken of uit de onmogelijkheid om deel te nemen.

Indien je te laat komt bij een onderzoek, behouden wij ons het recht voor om jouw vergoeding te verlagen.

Fraude

Als Respondenten.nl of één van onze opdrachtgevers fraude constateert wordt de betreffende respondent van (verdere) deelname aan onderzoeken uitgesloten. Toegezegde vergoedingen zullen niet worden uitbetaald, uitbetaalde vergoedingen zullen worden teruggevorderd, onze klanten kunnen van de fraude op de hoogte worden gebracht en er kan aangifte van oplichting worden gedaan. Van fraude is bijvoorbeeld sprake bij bewust onjuiste informatie bij het inschrijven als respondent, bij het aanmaken van meerdere profielen, en bij het bewust onjuist invullen van vragenlijsten.

Versie: deze spelregels zijn voor het laatst aangepast op 12 november 2018.