crossIcon

Website verhuisd

Respondenten.nl is onderdeel van Norstat Group. Vandaar dat de website voor opdrachtgevers is verhuisd naar norstat.nl.

Naar de website

#onderdeloep duurzaamheid - de resultaten!

22 Nov 2019

Duurzaamheid - #onderdeloep

Anno 2019 kun je wel zeggen dat we in een gecompliceerde wereld leven. Veganisten vliegen massaal de wereld over, op zoek naar de diepste innerlijke versie van zichzelf. Lokale boeren trekken met hun John Deere tractoren de snelwegen op in protest tegen het nieuwe stikstofakkoord. Respondenten.nl nam deze maand het onderwerp duurzaamheid onder de loep!

Er hebben 500 respondenten meegedaan aan deze editie van #onderdeloep. Zowel mannen als vrouwen geven aan milieu een belangrijk thema te vinden, ook al  geven zij ook aan er niet dagelijks mee bezig te zijn.  De voornaamste reden hiervoor is dat er in het leven ook andere belangrijke zaken zijn die hun aandacht vragen. Anderen vinden dat vooral producenten en de overheid verantwoordelijk zijn voor milieubesparende maatregelen.

Een kwart van de respondenten geeft aan intensief bezig te zijn met duurzaamheid. Onder intensieve duurzaamheid valt bijvoorbeeld: uitsluitend plantaardig eten, niet vliegen en eigen groene energie opwekken.

Ook geeft een kwart van de respondenten aan mensen in hun sociale kring met regelmaat aan te spreken op (niet) duurzaam gedrag. Meer dan 50% van de respondenten zegt hun best te doen om duurzaam te leven, maar het lastig te vinden om bepaalde dingen te laten. Slechts 10% geeft aan alles te doen om duurzaam te leven.

20% van de respondenten geeft aan dat zij de ontwikkelingen van het milieu somber inzien. Hier staat tegenover een derde van de respondenten die nog goede hoop hebben. Meer dan 50% zegt het gevoel te hebben dat binnen 100 jaar bepaalde plekken in de Randstad onleefbaar worden.

Maar hoe doe je dat dan, duurzaam leven?

Volgens de respondenten heeft het niet eten van vlees de grootste impact op het klimaat, gevolgd door het minderen of zelfs volledig stoppen met vliegen en daarna minder of geen nieuwe spullen kopen.

Vleesconsumptie
11% van de ondervraagden eet nooit vlees. 50% geeft aan bewust minder vlees te eten. 37% van de ondervraagden geeft aan 1 keer per week vlees te eten; bijna de helft (47%) eet meerdere keren per week vlees. Ook geeft 44% aan dat zij vlees bij een gezond voedingspatroon vinden passen.

Van diegenen die bewust minder vlees eten is dierenleed (68%) de meest voorkomende reden, impact op het milieu staat op nummer twee met 58%. 24% geeft aan vlees niet lekker te vinden tegenover 58% die het te lekker vindt om te laten staan.

Vliegen

Wel of niet met het vliegtuig op vakantie, het blijft een lastige keuze. De respondenten geven aan dat vliegen een grote impact op het milieu heeft, maar dat de snelheid waarmee je van A naar B gaat toch wel érg prettig is. Daarnaast is het vaak goedkoper dan een alternatief.

25% van de respondenten zegt minder vaak met het vliegtuig op vakantie te gaan en 8% is zelfs helemaal gestopt met vliegen. Dit geeft aan dat er wel degelijk over alternatieven wordt nagedacht. Toch geven respondenten ook aan dat sommige landen simpelweg niet bereikbaar zijn zonder het vliegtuig en dat men daarom vliegt. Daarnaast wordt ook de prijs/reistijd verhouding bij vliegen als een goede reden genoemd om alsnog het vliegtuig in te stappen.

Is de trein een goede vervanger? Men verwacht niet dat een treinreis goedkoper is dan vliegreis, 49% van de respondenten is bereid hetzelfde of een hoger bedrag neer te leggen voor een treinticket als voor een vliegticket. Wanneer een treinticket 1,5 keer zo duur wordt als een vliegticket haakt het gros van de respondenten af.

Huis en spullen

De grootste maatregelen die worden getroffen door de respondenten blijven toch wel dicht bij huis. Het niet kopen van nieuwe spullen gaat de respondenten goed af, zo’n 37% koopt zo min mogelijk nieuwe spullen. Veel respondenten zeggen maatregelen te hebben getroffen om energie te besparen in huis, en 16% werkt zelf groene energie op.

Afval scheiden wordt gedaan door 78% van de respondenten. 54% probeert zo vaak mogelijk de fiets te pakken.  

Ander nieuws

Beloonjemening.nl wordt Respondenten.nl!
23 May 2022

Vanaf vandaag heet het panel van CG Research (beloonjemening.nl)...

lees verder
Love to see you back!
30 Mar 2022

Nu alle coronamaatregelen opgeheven zijn is het weer tijd voor onderzoek...

lees verder
Respondenten.nl en CG research samen verder
01 Mar 2022

Sinds oktober maken Respondenten.nl en CG Research allebei deel uit van d...

lees verder
Nieuwe huisstijl Norsat Group
10 Feb 2022

Sinds een tijdje maken wij deel uit van Norstat Group. Vanaf vandaag heef...

lees verder